S4-M1-S

Drahá účastníčka,

Zaregistrovali ste sa do výberového kvízu pre svoj modul "S4-M1 - Spôsoby zlepšenia finančného a technického porozumenia pre začínajúce podnikateľky v projekte F2F-Trust" Tu sú otázky, k vášmu ohodnoteniu. O výsledkoch sa dozviete iba vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí zachovajú maximálnu dôvernosť všetkých vašich informácií a výsledkov a nikdy ich nebudú zdieľať s tretími stranami.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Projektový tím F2F-Trust


1. Ste mentorkami alebo máte záujem stať sa mentorkou pre ženy z vidieckych oblastí? ?

ÁNO NIE

2. Ste kamarátkou s oblasťou IKT?

ÁNO NIE

3. Máte základné vedomosti a digitálne zručnosti v používaní IKT?

ÁNO NIE

4. Máte záujem o mentoring pre lepšie finančné a technické porozumenie?

ÁNO NIE

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko očí má typický človek (napr. 4)?

Ako ste nás našli?

Kalendár F2F-Trust