S2-M1-C

Drahá účastníčka,

Prihlásili ste sa do kognitívneho kvízu zameraného na hodnotenie vnímania vášho modulu "S2-M1 - Potrebné zručnosti v oblasti IKT a spôsoby rozvoja zručností v oblasti IKT pri mentorovaní projektu F2F-Trust" Tu sú otázky, ktoré musíte posúdiť. O výsledkoch sa dozviete iba vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí zachovajú maximálnu dôvernosť všetkých Vašich informácií a výsledkov a nikdy ich nebudú zdieľať s tretími stranami.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Projektový tím F2F-Trust


1. Aké sú možné spôsoby propagácie pri predaji produktov na internete?

a) Ústna komunikácia s klientmi
b) Prevádzka webovej stránky (fanúšikovská stránka) na Facebooku
c) Organizácia miestnych festivalov
d) Rozdávanie vzoriek produktu

2. Čo sú základné prvky webovej stránky?

a) Tlačidlo stop
b) Odkaz na webovú stránku SRO
c) Obsah webových stránok
d) Profil na Snapchat-e

3. Aký je prvý krok pri budovaní stratégie na internete?

a) Domovská stránka HTML umiestnená na komunikátore
b) Zásady ochrany osobných údajov a cookies
c) Zobrazenie stránky v internetovom prehliadači
d) Definovanie cieľovej skupiny, ktorá bude generovať potenciálnych zákazníkov

4. Čo znamenajú indexy na webových stránkach?

a) Odkazy na podstránky vytvorené na domovskej stránke
b) Vedenie blogu
c) Rozdelenie webovej stránky
d) Fotografie v rozlíšení 72 dpi.

5. Aké prvky ovplyvňujú umiestnenie webovej stránky?

a) Gif na webovej stránke
b) Frekvencia textu
c) Podpora webovej stránky
d) Kľúčové slová v adrese URL

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?

Ako ste nás našli?

Kalendár F2F-Trust