S1-M1-S

Drahá účastníčka,

Zaregistrovali ste sa do výberového kvízu pre svoj modul "S1-M1 - Základný koncept mentoringu pre projekt F2F-Trust" Tu sú otázky, k vášmu ohodnoteniu. O výsledkoch sa dozviete iba vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí zachovajú maximálnu dôvernosť všetkých vašich informácií a výsledkov a nikdy ich nebudú zdieľať s tretími stranami.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Projektový tím F2F-Trust


1. Myslíte si, že mentorka je učiteľka?

ÁNO NIE

2. Ste aktívnou poslucháčkou?

ÁNO NIE/b>

3. Beriete do úvahy osobné vlastnosti účastníčky?

ÁNO NIE

4. Mali by ste sa pokúsiť pochopiť silné a slabé stránky účastníčky:

ÁNO NIE

5. Mali by ste sa postarať o to, aby sa účastníčka cítila dobre?

ÁNO NIE

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík je na typickom bicykli? (napr.4)

Ako ste nás našli?

Kalendár F2F-Trust