1. Introducere
2. Discipolii în Proiectul F2F-Trust
3. Relații de Succes Mentor – Discipol
4. Cerințele Pentru o Relație de Succes în Mentorat Pentru Discipol
5. Beneficii ale Mentoratului Pentru Disipoli
6. Atitudinea și Abordarea Discipolului
7. Ce Fel de Drum va Urma Discipolul F2F-Trust în Relația de Mentorat?
7.1. EvoluțIa Mentoratului
Concluzii
Rezumat
Referințe

Cum ne-ați găsit?

Calendarul F2F-Trust