1. Įvada
2. „F2F-Trust“ Projekto Mentorystės Programos Dalyvės
3. Sėkmingi Mentoriaus ir Mentorystės Programos Dalyvės Santykiai
4. Būtinos Sąlygos Sėkmingiems Mentoriaus ir Mentorystės Programos Dalyvės Santykiams
5. Mentorystės Privalumai Mentorystės Programos Dalyvei
6. Pageidautinas Mentorystės Programos Dalyvės Požiūris ir Nuostatos
7. Kokiu Būdu „F2F-Trust“ Projekto Mentorystės Programos Dalyvė Dalyvaus Mentorystėje?
7.1. Progression of Mentoring
Išvados
Santrauka
Šaltinių Sąrašas

Kaip sužinojote apie mus?

„F2F-Trust“ Kalendorius