Prezentare generală a programului electronic de instruire

Întrucât scopul proiectului este de a contribui la creșterea ocupării forței de muncă în rândul femeilor din UE și din Turcia prin producția de artizanat de la domiciliu, un curriculum eficace a fost pregătit din perspectiva aceste abordări a proiectului.

Programul de instruire este împărțit în două părți, iar formarea F2F-Trust se adresează atât mentorilor, cât și învățăceilor. Prima parte este pentru mentorii care vor îndruma învățăceii – deținători/ inițiatori de mici afaceri în domeniul artizanatului.

Programul de formare a proiectului F2F-Trust pentru mentori:

► SECȚIUNEA 1: FUNDAMENTELE DE BAZĂ PENTRU A FI MENTOR

Secțiunea 1 - Modulul 1: Concepte de bază ale mentoratului în cadrul Proiectului F2F-Trust
Secțiunea 1 - Modulul 2: Implementarea procesului de mentorat F2F-Trust

► SECȚIUNEA 2: Abilități TIC pentru mentorat

Secțiunea 2 - Modulul 1: Abilități TIC necesare în procesul de mentorat în cadrul proiectului F2F-Trust și modalități de a le dezvolta

► SECȚIUNEA 3: Înțelegerea nevoilor învățăceilor

Secțiunea 3 - Modulul 1: Potențiale obstacole în marketing cu care se confruntă învățăceiidin cadrul proiectului F2F-Trust și modalități de depășire a acestora
Secțiunea 3 - Modulul 2: Construirea unui plan simplu de afaceri pentru învățăceii din cadrul Proiectulu F2F-Trust

► SECȚIUNEA 4: Dezvoltarea aspectelor financiare și tehnice în rândul învățăceilor

Secțiunea 4 - Modulul 1: Modalități de îmbunătățire a înțelegerii financiare și tehnice pentru învățăceii Proiectul F2F-Trust
Secțiunea 4 - Modulul 2: Activități de networking în cadrul proiectului F2F-Trust

Cea de-a doua parte este destinată învățăceilor ce activează în afaceri mici în domeniul meșteșugurilor/ artizanatului.

Programul de instruire al proiectului F2F-Trust pentru învățăcei:

► SECȚIUNEA 1: MENTORAT PENTRU ÎNVĂȚĂCEI

Secțiunea 1 - Modulul 1: Conceptele de bază ale mentoratului pentru învățăceii Proiectului F2F-Trust

► SECȚIUNEA 2: GHID PRACTIC PENTRU START-UP-uri PENTRU ÎNVĂȚĂCEI

Secțiunea 2- Modulul 1: Cunoștințe practice și informații pentru învățăcei

Cum ne-ați găsit?

Calendarul F2F-Trust