Obiective - Care sunt acestea?

► Creșterea gradului de conștientizare practică cu privire la utilizarea de către consumatori a tehnologiilor mobile actuale, la un nivel de bază, dar eficient, o mai bună înțelegere a selecției raționale a acestora - o alegere a tehnologiei/ dispozitivelor adecvată scopurilor propuse, în vederea mximizării investiților efectuate

► Extinderea orizontului femeilor ce activează în domeniul artizanatului cu privire la produsele proprii, după ce vor începe să folosească tehnologia internetului si să observe produse similare; aceasta ar putea fi o sursă de inspirație în dezvoltarea ulterioară a produselor în funcție de cererea de pe piețe extins

► Femeile cu un nivel ridicat de educație și cele cu un nivel scăzut de educație, cu diferite statusuri socio-economice și provenind din diferite culturi și/sau etnii, se vor alătura proiectului și vor beneficia din relațiile de mentorat; dincolo de aceasta, ele vor putea face schimb de experiențe de viața și culturale; în același timp, atât mentorii, cât și învățăceii vor avea șansa de a comunica fără bariere, independent de circumstanțe și a se conecta unii cu ceilalți din perspectiva dimensiunii culturale a meșteșugurilor, ceea ce va conduce la o mai bună înțelerege reciprocă

► Un nou orizont pentru ca femeile din mediul rural să cunoască "viața electronică", "piața electronică" și în plus, piețele și oportunitățile din străinătate, lărgindu-și orizonturile, inclusiv prin relații de mentorat, ceea ce va propaga entuziasmul propriei dezvoltări, prin mentorat, în diverse domenii

Cum ne-ați găsit?

Calendarul F2F-Trust