Conceptul - de ce mentorat?

Principalul scop al F2F-Trust este de a oferi două programe paralele de învățare electronică: unul pentru femeile din mediul rural (învățăcei) care au talent/abilități pentru meșteșugit și altul pentru femeile inactive pe piața muncii (mentor), care au cunoștințe/experiență de lucru anterioară, indiferent dacă locuiesc în zone rurale, regionale sau în orașe. Programul de învățare electronică le va oferi femeilor din mediul rural o viziune și o înțelegere suplimentară a marketing-ului digital și a comerțului electronic, împreună cu conceptul de mentorat și cum pot beneficia de acesta, în scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale și marketing electronic cu scopul de a converti eforturile muncii manuale în venituri mai eficiente.

Din aceste motive, F2F-Trust oferă două programe paralele de învățare elctronică și încurajează, în continuare, colaborarea pe termen lung dintre mentori si învățăcei.

Cum ne-ați găsit?

Calendarul F2F-Trust