Prehľad konceptu F2F-Trust

F2F-Trust sa priamo zameriava na zlepšenie a rozšírenie ponuky vysoko kvalitných študijných príležitostí prispôsobených potrebám dospelých s nízkou kvalifikáciou, aby si tak zlepšili svoje digitálne kompetencie a kompetencie v oblasti elektronického obchodu, pokrok smerom k vyššej kvalifikácii a vyššiemu bohatstvu prostredníctvom neformálnych a formálne vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacieho systému F2F-Trust. To znamená, že nakoniec budú používať svoje mobilné zariadenia na elektronický marketing svojich produktov, zdokonalenie svojich schopností v oblasti finančnej gramotnosti, osvojenie si dimenzií marketingu a spokojnosti zákazníkov v oblasti internetu.

Projekt sa tiež zameriava na rozšírenie a rozvoj kompetencií mentoriek, ktoré budú v nasledujúcej fáze podporovať učiace sa ženy v prvej skupine a motivovať ich k účasti na tomto systéme učenia a sebarozvoja prostredníctvom efektívneho využívania digitálnych technológií. Tento mentorský mechanizmus je zameraný na zvýšenie povedomia, motiváciu a motiváciu prvej cieľovej skupiny, žien žijúcich na vidieku, v ich nových skúsenostiach s marketingom ich remeselných výrobkov, ktoré môžu odrážať aj ich kultúrne dedičstvo.

Ako ste nás našli?

Kalendár F2F-Trust